Visitor : 1005883
Online : 7
              Hoạt động của công ty
Danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu năm 2012Vào ngày 12 tháng 10 năm 2012,  Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tỗ chức lễ trao danh hiệu cho 40 doanh nghiệp tiêu biểu trong tổng số 4000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt – Nhật Bản là một trong 40 doanh nghiệp tiêu biểu được Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng danh hiệu lần này. Sau đây là một vài hình ảnh về lễ trao danh hiệu được tổ chức tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng:

Bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu

Phó Giám đốc công ty (phải) chụp hình lưu niệm cùng với phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Một vài hình ảnh khác


Danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu năm 2012 ( 13/10/2012 )
Khoai lang cắt vuông hấp cấp đông
Bí Nhật paste cấp đông
Bí nhật hấp cắt lát cấp đông
Khoai lang cắt hình khối hấp cấp đông
ML> ML> ML>