Visitor : 1005929
Online : 53
              Thông tin thị trường
Đầu tư hệ thống máy kiểm tra trọng lượng (tháng 10 năm 2010)
Kỷ niệm 11 năm ngày thành lập Công Ty (01/11/1999 - 01/11/2010) ( 18/11/2010 )
Đầu tư hệ thống máy kiểm tra trọng lượng (tháng 10 năm 2010) ( 18/11/2010 )
Tổ chức Hội thảo tại Đắk Nông ( tháng 11 năm 2010) ( 18/11/2010 )
Đầu tư Hệ thống máy X-ray ( tháng 10 năm 2010) ( 18/11/2010 )
Khoai lang cắt vuông hấp cấp đông
Bí Nhật paste cấp đông
Bí nhật hấp cắt lát cấp đông
Khoai lang cắt hình khối hấp cấp đông
ML> ML> ML>