Visitor : 1005926
Online : 50
              Tin tuyển dụng
Tổ chức thi cấp bằng lái xe máy cho CBCNV Công Ty DJF ngày 14 tháng 11 năm 2010 

 


Tuyển phiên dịch tiếng Nhật ( 22/9/2015 )
Tuyển trợ lý Tổng Quản Đốc ( 15/4/2015 )
Ngày hội thể thao Công Ty DJF ngày 13 tháng 08 năm 2011 ( 20/8/2011 )
Tổ chức thi cấp bằng lái xe máy cho CBCNV Công Ty DJF ngày 14 tháng 11 năm 2010 ( 18/8/2011 )
Khoai lang cắt vuông hấp cấp đông
Bí Nhật paste cấp đông
Bí nhật hấp cắt lát cấp đông
Khoai lang cắt hình khối hấp cấp đông
ML> ML> ML>